Secure Work tilbyr sin spesialkompetanse gjennom kurs og rådgivning innen helseforbyggende tiltak og sikkerhet på arbeidsplassen.

Secure Work bruker kursholdere som har en spesialisert fagutdanning kombinert med en betydelig og relevant praktisk/klinisk erfaring fra arbeidslivet.

Møte med konflikter, vold og trusler.

Kurset er et komprimert og praktisk rettet kurs.

Les mer

Risikoanalyse

Kartlegging av arbeidsplassens "score" i forhold temaene konflikter, vold og trusler.

Les mer

Mestring av aggresjon

Gjennom dette kurset vil deltagerne lære ulike måter å mestre...

Les mer

Sikkerhetsøvelse

Øvelser tilpasset kundens behov og målgruppe.

Les mer© Secure Work AS - Kontor: Stabellsgate 11. 3510 Hønefoss - Post: Ve terrasse 2. 3518 Hønefoss - Tlf: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377