Om oss

Secure Work ble etablert i 2004. Fra 01.01.2014 gikk selskapet over til å bli et AS.

I dag blir vår spesialkompetanse brukt av mange ulike yrkesgrupper, virksomheter og etater over hele Norge. Vår visjon er "å gjøre de ansatte så trygg som mulig, for å kunne mestre konflikter, trusler, aggresjon og vold".

Våre kursholdere og samarbeidspartnere holder en høy faglig standard kombinert med en bred praktisk/klinisk erfaring fra arbeidslivet. Gjennom selv å ha følt situasjonene på kroppen vil de også gi kursene en stor grad av pratisk tilnærming.

 

Geir D. Edvardsen

Daglig leder Geir D. Edvardsen har en bred bakgrunn fra arbeidslivet. Han har omlag 20 års erfaring fra arbeid med utfordrende atferd, fra yrkeslivet. Geir D. Edvardsen sin styrke som kursholder og pedagog, er at han har følt det han snakker om på kroppen selv. 

Kan nevnes mange års erfaring fra kriminalomsorgen. Ved siden av dette har han til sammen flere års arbeidserfarning fra institusjoner innen helse- og omsorgssektoren. Blant annet fra psykiatrien, og som miljøarbeider innen psykisk helse og rus. Tidligere har han også arbeidet i ulike serviceyrker i transportsektoren og hotell- og restaurantbransjen. 

Han har videreutdanning fra høyskole innen aggresjonsproblematikk (HIB), pedagogikk og i organisasjonspsykologi- og ledelse. Han har også deltatt på et større antall instruktør- og kompetanserettede kurs i Norge og utlandet.

Kursene han selv holder og tilrettelegger har en fin balanse mellom teori og praksis. Edvardsen er kjent for å være en motiverende og dyktig kursholder, med lang erfaring fra undervisning i ulike sammenhenger.
Paul Opsal

Kursholder/samarbeidspartner: Sykepleier (psykisk helse og rus). 

Paul Opsal er utdannet sykepleier og har arbeidet i helse- og omsorgssektoren siden 1993. Til daglig arbeider han på en akutt mottaksenhet i psykiatrien, ved Sykehuset i Buskerud.

Tidligere har han også en bred erfaring fra andre deler av helse- og omsorg. Kan nevnes her: Regional sikkerhetsavdeling ved Dikemark, Sikkerhetsavdelingen ved Blakstad sykehus, Akuttavdeling for stoffmisbrukere (utredningsenhet for rus, Sykehuset i Buskerud), Bokollektiv for psyk. syke personer, Drammen kommune og ved avdeling for Rus og psykiatri ved Frognerlia, Ila.

Gjennom sitt bidrag til Secure work, har Paul Osal en faglig oppdatert kompetanse og en betydelig klinisk erfaring. Han har også videreutdanning innen psykisk helse og rusrelaterte problemer.
Birger E. Olsen

Sikkerhetsrådgiver, kursholder og samarbeidspartner: Sikkerhet, organisasjonsutvikling.

Birger E. Olsen har mer en 30 års erfaring fra arbeidslivet. Han har en omfattende yrkeserfaring fra Forsvaret og det sivile innen informasjonssikkerhet, data og sikkerhetsarbeide. Birger E. Olsen er en betydlig resurs i sitt samarbeide med Secure Work, og fungerer som sikkerhetsrådgiver og kursholder med stor tyngde. Birger E. Olsen har også lang erfaring fra ledelse, organisasjonsutvikling og undervisning. Han får svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere. Ved siden av vårt samarbeide, er han daglig leder av beo-infosikkerhet. www.beo-infosikkerhet.no


© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377