Konflikthåndtering og personlig sikkerhet

Kurs: 

Konflikthåndtering og personlig sikkerhet. 

Varighet: 

1-2 dager (tilpasses målgruppen).

Målgruppe:

Ansatte som arbeider med kunder, brukere, eller klienter. Kurset vil også passe for annet personell i offentlige eller private virksomheter, som tidvis kan komme i  krevende konfliktsituasjoner med kunder, bruker m.fl. *Kurset har ikke så mye fokus på en omsorgsrettet tilnærming som kurset KVT-dagskurs "møte med konflikter, vold og trusler". Se i menyen til høyre. 

Sted:

Kurset holdes primært på arbeidsplassen for hele personalgrupper. Ved nærmere avtale kan kurset gjennomføres på annet sted, eller ved påmelding til åpne kurs.

Innhold:

Gir en generell innføring i konflikthåndtering. Bevisstgjøring av egne ferdigheter, og ulike måter å møte konflikter på vil være sentralt. Første del av kurset legger vekt på å gi et teoretisk grunnlag for så å kunne trene på mer pratiske øvelser senere. Kurset fokuserer også på bruk av god verbal og nonverbal kommunikasjon. Sentrale momenter innen kommunikasjon vil være, transaksjonsanalyse, kulturelle "filtere", konfliktdempende kommunikasjon, mm. Deltagerne blir motivert til å delta aktivt i gruppe og caseoppgaver. Bevisstgjøring av personlig sikkerhet er også et viktig tema på dette kurset. 

 

Ta gjerne kontakt med Secure work for mer informasjon om kurset.© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377