Kursoversikt 2022

Målgrupper

I utgangspunktet retter vi oss inn mot yrkesgrupper som regelmessig kan møte utfordrende atferd. Vi legger derfor vekt på at våre kurs er relevante for mange ulike grupper. Secure Work kan også tilpasse og «skreddersy» kurs der dette er ønskelig.

 

* På grunn av Covid-19, vil vi kunne tilpasse en del av kursene til digitale kurs. 

 

KURSOVERSIKT 2022:       VARIGHET:           MÅLGRUPPER:

 

A. Konflikthåndtering

Konflikthåndtering og personlig sikkerhet       1-2 dager.                 Serviceyrker (ikke omsorgsyrker).     

      

B. KVT-kurs "Møte med konflikter, vold og trusler".

Disse kursene passer best for saksbehandlere, veiledere, ledere, service ansatte, med flere. Vi har lang erfaring med denne typen kurs og opplæring for statlige etater, og kommuner. Passer best for yrkesgrupper som har en "profil" som et omsorgsyrke. Sikkerhetsøvelser kan tilpasses alle målgrupper 

KVT-dagskurs                                                   1 dag.                        Omsorgyrker, serviceyrker.

KVT-sikkerhetsøvelse                                      1 dag (2 x 3 timer).    Ulike målgrupper. 

KVT-ressursperson                                           3 + 2 dager.              Ulike målgrupper.

KVT-3timers kurs                                              3 timer.                      Omsorgyrker, serviceyrker.

Opplæring av lokale ressurspersoner for holde kompetansen oppdatert årlig. *Gjelder kun for deltagere som har gjennomført minimum KVT-dagskurs, og som er valgt ut av arbeidsgiver som lokal ressursperson.       

           

C. Mestring av aggresjon (MESA).   

* Disse kursene innholder også mestring av fysisk aggresjon i møte med brukere og pasienter. 

* Se også egen nettside for disse kursene: www.mesakurs.no

MESA-dagskurs "mestring av aggresjon"              1 dag.                      Helse- og omsorg.

MESA-grunnkurs  "mestring av aggresjon"           2 dager.                   Helse- og omsorg.

MESA-trener                                                          3+1 dager.               Helse- og omsorg.

Vi utdanner også lokale MESA - trenere. For mer info:  www.mesakurs.no

 

D. Dynamisk fysisk maktandvendelse 

Dynamisk fysisk maktandvendelse(DYMA).            1-2 dager.    Etater, vektere, ordensvakter mfl.

* Tilpasses yrkesgruppens behov, begrensninger og lovhjemmel.

 

E. Andre kurs.

"Mentalt steg" mental trening                                   3 timer.          Ulike målgrupper.

Sikring mot "farlig gjenstand"                                   3 timer.         Ulike målgrupper.

Personlig sikkerhet, forelesning eller "work shop"   2-3 timer.      Ulike målgrupper.

Kommunikasjon og service                                      1 dag.           Serviceyrker.

Ta gjerne kontakt med Secure work for priser, og mer info om disse kursene.© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377