Kursoversikt 2024

Målgrupper

I utgangspunktet retter vi oss inn mot yrkesgrupper som regelmessig kan møte utfordrende atferd. Vi legger derfor vekt på at våre kurs er relevante for mange ulike grupper. Secure Work kan også tilpasse og «skreddersy» kurs der dette er ønskelig.

                                          

KURSOVERSIKT:       VARIGHET:           MÅLGRUPPER:

A. KVT (Møte med konflikter, vold og trusler).

Disse kursene passer best for saksbehandlere, veiledere, ledere, service ansatte, med flere. Vi har lang erfaring med denne typen kurs og opplæring for statlige etater, og kommuner. Sikkerhetsøvelser kan tilpasses alle målgrupper. 

KVT-dagskurs                                                   1 dag.                        Omsorgyrker, serviceyrker.

KVT-sikkerhetsøvelse                                      1 dag (2 x 3 timer).    Ulike målgrupper. 

KVT-ressursperson                                          2+1 dager.                 Ulike målgrupper.

KVT-3timers kurs                                              3 timer.                      Omsorgyrker, serviceyrker.

           

B. MESA (Mestring av aggresjon).  

* Disse kursene innholder også trening på fysike teknikker.  

MESA-3 timers kurs                                                3 timer.                    Helse- og omsorg.

MESA-dagskurs                                                      1 dag.                      Helse- og omsorg.

MESA-grunnkurs                                                     2 dager.                   Helse- og omsorg.

MESA-trener                                                            3+2 dager.               Helse- og omsorg.

 

C. MUA (møte med utfordrende atferd).             

MUA 3 timers kurs                                                    3 timer                     Skole 

MUA ressursperson (skole)                                      2 dager                    Skole

 

D. DYMA (Dynamisk fysisk maktandvendelse). 

Dynamisk fysisk maktandvendelse(DYMA).             1-2 dager.               Etater, vektere, mfl.

* Tilpasses yrkesgruppens behov, begrensninger og lovhjemmel. 

 

E. Andre kurs.

"Mentalt steg" mental trening                                   3 timer.         Ulike målgrupper.

Sikring mot "farlig gjenstand"                                   3 timer.         Ulike målgrupper.

Personlig sikkerhet, forelesning eller "work shop"   2-3 timer.      Ulike målgrupper.

Kommunikasjon og service                                      1 dag.           Serviceyrker.

 

Ta gjerne kontakt med Secure work for priser, og mer info om disse kursene.© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377