KVT-sikkerhetsøvelse

Varighet: 

1 dag (2 x 3 timer). 

Sted:

Kurset holdes primært på arbeidsplassen for hele personalgrupper delt i mindre grupper. 

Målgruppe:

Personell som arbeider med kunder, brukere, pasienter m.fl. som har førstelinjekontakt med disse på arbeidsplassen. 

Innhold:

Metoden er fundamentert i ulike pedagogiske virkemidler for å øke god læring. Mange av deltagerne gir tilbakemeldinger på at øvelsene er svært realistiske, og samtidig gir dem en økt trygghet i praktisk håndtering. Vi anbefaler ofte virksomheter å samkjøre en slik øvelse med en teoridag i forkant. Det er ønskelig at øvelsene holdes lokalt på arbeidsplassen. Under våre øvelser er vi tydelige på å avgrense nivået på øvelsen, før andre etater sitt ansvar overtar (krise, våpen el.). Ved spesielle behov for øvelser på nivå 4 "krise" har vi også samarbeidet med nødetater.  

Ta kontakt for mer informasjon om praktisk øvelse.

 

 © Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377