Møte med konflikter, vold og trusler (KVT)

Kurs:

KVT-dagskurs. (Ved spesielle behov kan kurset utvides til 2 dager).

Varighet: 

1dag.

Sted:

Kurset holdes primært på arbeidsplassen for hele personalgrupper. Ved nærmere avtale kan kurset gjennomføres på annet sted, eller ved påmelding til åpne kurs.

Målgruppe:

Ansatte i NAV, saksbehandlere, veiledere, eller andre grupper hvor de ansatte har en omsorgsrettet tilnærming til brukere. 

Innhold:

Kurset er et komprimert og praktisk rettet kurs som gjennom hele dagen går inn på aktuelle caseoppgave knyttet til teorien. Et av vår mest holdte kurs, med jevnt over svært gode tilbakemeldinger. Tema som blir berørt er utfordrende atferd, KVT-pyramiden, konfliktdempende kommunikasjon, konflikter, vold og trusler. Kurset gir et godt grunnlag til å videreføre kompetansen gjennom praktiske øvelser ved behov. Secure Work har lang erfaring med å tilrettelegge og holde slike øvelser. Se i menyen for "praktisk øvelse". 

 

Kurset "konflikthåndtering og personlig sikkerhet" kan være et alternativ for saksbehandlere, veiledere, serviceansatte hvor omsorgsdelen er mindre sentralt i yrkesutførelsen.   

 

* Ta kontakt med oss for mer info om dette kurset.© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377