Opplæring er nøkkelen

MESA kurs - opplæring er nøkkelen

 

Det er ofte en balanse mellom å vurdere tilføring av ny kompetanse, og bruk av tilgjengelige midler/ressurser. Noen velger også å lage sin egen kompetanse, og opplæring. Vår oppfattning er at kvaliteten på dette er varierende. Hvilken tilnærming en arbeidsgiver velger får selvsagt være opp til dem, og de rammer organisasjonen har. For vår del er vi opptatt av å hjelpe arbeidsgivere og ansatte på rett vei, gjennom og tilstrebe å gi kvalitet tilbake. Vårt mål er å bygge en "trygg plattform" sammen med de ansatte, og ledelsen. Vi mener at nøkkelen er å gi en skreddersydd lokal opplæring av høy kvalitet til hver enkelt arbeidsplass. Hvordan kan vi få til dette?

Det naturlig å dele inn i tre faser:

1. Behovskartlegging

Det første er en god faglig behovskartlegging. Vi kan noen ganger ta dette over telefonen ved kortere kurs, men ønsker gjerne å komme ut til arbeidsplassen. Målet er at vi sammen kan kartlegge konkrete lokale behov for kompetanse, og opplæring. Fordelen med å besøke arbeidsplassen er også at vi får treffe ansatte, og ledere. Samtidig vil vi kunne obeservere byggingsmasse, og danne oss et godt bilde av de lokale utfordringene, få innsikt om gruppen av brukere/ pasientgruppe med mer. 

2. Opplæring

Selve opplæringen vil kunne variere fra korte introkurs/dagskurs til mer omfattende opplæring. Mange kunder ønsker å gjennomføre vårt 2 dagers MESA grunnkurs, da dette gir et godt grunnlag. For arbeidsplasser som ønsker opplæring av lokale trenere, ser vi også at effekten av opplæringen gir best resultat over tid. Trenere vil da inneha kompetanse til å gjennomføre repetisjonstrening, og vedlikeholde kompetansen på sin arbeidsplass.

3. Evaluering og videreutvikling

Det er viktig å ha som et utgangspunkt at mestring av aggresjon er et dynamisk fagområde. Det vil si at kunnskap, nyere forskning, og reell praktisk kompetanse vil utvikles over tid. Gjennom våre evalueringer, vil vi først se på om vi sammen med kunden nådde de målene vi satte for opplæringen. Her ønsker vi alltid å gjøre det vi kan for at ledelsen, og de ansatte er godt fornøyd. Da har vi kanskje igjen klart å bygge en "trygg plattform" på en arbeidsplass, for mestring av aggresjon i reelle situasjoner. 

 

Ta gjerne kontakt med oss direkte for mer informasjon. 

Kurs: MESA kurs 

 

 

 © Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377