Rådgivning og risikoanalyse

Risikoanalyse - vold og trusler. 

Secure Work tilbyr også sin spesialkompetanse, og kan gi råd om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten til den enkelte ansatte. Vi mener at mange situasjoner kan forebygges og begrenses med relativt enkle tiltak på arbeidsplassen. Gjennom flere år har vi utviklet "KVT-risikoanalyse". Dette er et unikt kartleggingsverktøy for å kunne kartlegge og vurdere arbeidsplassens "score" i forhold temaene konflikter,vold og trusler. Det benyttes her befaring på arbeidsplass, intervjuer, spørreundersøkelser, og et grundig analysearbeid før rapporten blir presentert. Arbeidet utføres av personer med lang erfaring fra sikkerhetsarbeide, kombinert med solid klinisk/praktisk erfaring.

Flere av våre tidligere kunder gir forsatt tilbakemeldinger, om at rapporten fra vår risikoanalyse fortsatt brukes som et ”levende” arbeidsdokument innen virksomhetens sikkerhetsarbeid.© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377