Dynamisk fysisk maktanvendelse (DYMA)

Kurs:
Dynamisk fysisk maktanvendelse (DYMA).

Varighet:
1 dag

Sted:
Kurset holdes primært på arbeidsplassen for hele personalgrupper. Ved nærmere avtale kan kurset gjennomføres på annet sted.

Målgruppe:
Etater, vektere, ordensvakter mfl.
* Tilpasses yrkesgruppens behov, begrensninger og lovhjemmel.

Innhold:
Kurset må tilpasses målgruppen ut fra lovhjemmel og yrke. Første del av kurset vil ha fokus på dynamiske strategier for å unngå, og begrense bruk av fysisk maktanvendelse. Under den fysiske delen av kurset vil god funksjonalitet være det sentrale. Grunnlaget for utførelsen av teknikkene er hele tiden at de er lovlige, hensiktsmessige og trygge for alle parter.

Ta kontakt med Secure Work for mer informasjon om kurset.© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377