Personlig sikkerhet

Kurs: 

Personlig sikkerhet.

Varighet:

2-3 timer. (Tilpasses kundens behov og målgruppe).

Sted:
Kurset holdes primært på arbeidsplassen for hele personalgrupper.

Innhold:
Bevisstgjøring av hva personlig sikkerhet er. Hvordan kan en forebygge at alvorlige hendelser mot ansatte inntreffer? Ser på en del forhåndsregler som den ansatte kan gjøre på sitt kontor, arbeidsplass eller ved "utebesøk". Mental forebygging er like viktig som eventuelle sikkerhetstiltak på en arbeidsplass. Kurset inneholder i utgangspunktet ikke fysiske teknikker, men kan i noen tilfeller tilpasses spesielle yrkesgrupper og behov.

Juridiske perspektiver vil også bli tatt opp på kurset. Rutiner ved alvorlige hendelser er også et viktig tema på kurset. Dette tilpasses til kurset, slik at innholdet er tråd med etatens lokale, og sentrale retningslinjer. Det er også viktig å kvalitetssikre at egne rutiner, er i samsvar med råd om opptreden ved alvorlige hendelser fra politiet.  

Kurset gir en kort innføring i ulike former for vold som reaktiv, og instrumentell vold. 

Ta gjerne kontakt med SECURE work for mer info.© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377