Kommunikasjon og service

Kurs:  

Kommunikasjon og service.

Varighet:

3 - 6 timer. (Tilpasses kundens behov og målgruppe).

Sted:
Kurset holdes primært på arbeidsplassen for hele personalgrupper. Ved nærmere avtale kan kurset gjennomføres på annet sted, eller ved påmelding til åpne kurs.

Målgruppe:
Kurs i kommunikasjon og service retter seg mot personell som arbeider med kunder, brukere, pasienter m.fl. som har førstelinjekontakt med disse på arbeidsplassen. Kurset kan også tilpasses andre grupper.

Innhold:
Gir en innføring i betydningen av hvor viktig det er med god kommunikasjon. Kurset starter med å bevisstgjøre deltagernes selvinnsikt. Hvordan blir jeg selv oppfattet? Kroppsspråket (non-verbal) og verbal kommunikasjon, transaksjonsanalyse og kulturelle "filter"er sentrale tema i denne delen av kurset.

I første del av kurset er service også et hovedtema. Forebygging, ulike tiltak som kan øke  "servicenivået"  på arbeidsplassen. "Den fornøyde kunden",  deltagerne får også tenke på service fra "kunderollen", hva forventer jeg som kunde?

I del to av kurset kommer vi også inn på konflikthåndtering i møte med kunder, brukere, eller andre grupper. Hvis det er ønskelig kan kurset også tilrettelegges med telefonbruk/sentralbord som målgruppe. Gruppeoppgaver, caseoppgaver og videoeksempler brukes for å gjøre temaene "levende" og aktuelle.

Ta gjerne kontakt med Secure Work for mer informasjon om kurset.© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377