Om oss

Secure Work ble etablert i 2004. Fra 01.01.2014 gikk selskapet over til å bli et AS.

I dag blir vår spesialkompetanse innen sikkerhet og undervisning brukt av mange ulike yrkesgrupper, virksomheter og etater over hele Norge. Vår visjon er "å gjøre de ansatte så trygg som mulig, for å kunne mestre konflikter, trusler, aggresjon og vold".

Våre kursholdere og samarbeidspartnere holder en høy faglig standard kombinert med en bred praktisk erfaring fra arbeidslivet. Dette gir også kursene våre, en stor grad av pratisk tilnærming.Geir D. Edvardsen

Geir D. Edvardsen

Daglig leder Geir D. Edvardsen har en bred bakgrunn fra arbeidslivet. Han har omlag 20 års erfaring fra arbeid med sikkerhet og aggresjonsproblematikk fra yrkeslivet. Geir har gjennomført opplæring av ansatte siden 2001.

Han har mange års erfaring fra kriminalomsorgen og har også arbeidserfaring fra institusjoner innen helse- og omsorgssektoren. Tidligere har han også arbeidet i ulike serviceyrker i transportsektoren og hotell- og restaurantbransjen.

Geir har videreutdanning fra høyskole innen aggresjonsproblematikk (HIB), pedagogikk og organisasjonspsykologi- og ledelse. Han har også deltatt på et stort antall instruktør- og kompetanserettede kurs i Norge og utlandet.

Kursene han selv holder og tilrettelegger har en fin balanse mellom teori og praksis. Geir er kjent for å være en motiverende og dyktig kursholder, og har lang erfaring fra undervisning i ulike sammenhenger.Tomas Staal Hafstad

Tomas Staal Hafstad

Kursholder/samarbeidspartner: Skole og oppvekst, helse- og omsorg.

Tomas Staal Hafstad er utdannet allmennlærer, og har også en bred bakgrunn fra arbeidslivet.

Det kan nevnes 4 års erfaring fra barnevernet, og 4 års erfaring som allmennlærer. Videre har Tomas arbeidet i 9 år i boligavdeling i bo- og miljøarbeidertjenesten. Her kan møte med utfordrende atferd være en del av hverdagen. Til daglig arbeider han i Halden kommune.

Tomas er en dyktig pedagog, og er også utdannet som MESA-trener gjennom Secure Work AS.Johnny Johansen

Johnny Johansen

Kursholder/samarbeidspartner: Helse- og omsorg.

Johnny er utdannet vernepleier, og har siden 2005 bred erfaring innen helse- og omsorg.

Det kan nevnes arbeid med utfordrende adferd og utviklingshemmede, mindreårig med adferdsproblemer, sykehjem, hjemmetjenesten, rus og psykiatri. Til daglig arbeider han som fagleder og vernepleier i Miljøterapitjenesten i Lurøy kommune.

Johnny er en erfaren og dyktig veileder. Han er utdannet MESA-trener i 2021.Birger E. Olsen

Birger E. Olsen

Sikkerhetsrådgiver, kursholder og samarbeidspartner: Sikkerhet, organisasjonsutvikling.

Birger E. Olsen har mer enn 30 års erfaring fra arbeidslivet. Han har en omfattende yrkeserfaring fra Forsvaret og det sivile innen informasjonssikkerhet, data og sikkerhetsarbeid. Birger E. Olsen er en betydelig ressurs i sitt samarbeid med Secure Work, og fungerer som sikkerhetsrådgiver og kursholder med stor tyngde. Han har også lang erfaring fra ledelse, organisasjonsutvikling og undervisning. Han får svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere.

Ved siden av vårt samarbeid, er han daglig leder av beo-infosikkerhet. www.beo-infosikkerhet.no© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377