Mestring av aggresjon (MESA)

 

Kurs:

Mestring av aggresjon (MESA).

Varighet: 

3 timer-2 dager.   

*På grunn av Covid-19, vil vi kunne tilpasse en del av kursene til digitale kurs. 

Sted:

Kurset holdes primært på arbeidsplassen for hele personalgrupper. Ved nærmere avtale kan kurset gjennomføres på annet sted, eller ved påmelding til åpne kurs.

Målgruppe:

Helse- og omsorg. Personell innen helse- og omsorg som arbeider med brukere, klienter, pasienter på sin arbeidsplass, eller ved "utebesøk" el.

Innhold:

Kursene vil gi en teoretisk innføring knyttet til begrepene aggresjon og vold. Gjennom kurset vil vi se på ulike måter å mestre denne atferden på. I første rekke vil vi se på muligheter for å kunne forebygge, averge og begrense fysisk aggresjon og vold. Kommunikasjon, relasjonsbygging, "terapautisk perspektiv" og dynamisk tilnærming er noe av det vi tar opp her.

Den fysiske trening vil foregå innen trygge rammer, og med god kvalitet på innholdet. Kurset vil også omfatte praktiske caseoppgaver hvor samhandling av flere ansatte er sentralt. Kursholdere på dette kurset har praktisk/klinisk erfaring fra ulike institusjoner over lengre tid. Teknikkene er tilpasset målgruppene med hensyn til humanitet, etikk, lovverk, rettsikkerhet, funksjonalitet, biomekanikk, skadebegrensning og pedagogikk.

Ta gjerne kontakt med Secure Work for mer informasjon om kurset.© Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377