Referanser

Psykisk helsearbeid og rusomsorg


«Tjenesteområde for psykisk helsearbeid og rusomsorg i Lillehammer kommune opplevde å få et innholdsrikt og seriøst kurs i håndtering av vold og risiko. Dette er et årlig tiltak for alle ansatte for å ivareta god praksis rundt egen sikkerhet. Secure Work satte seg godt inn i vår hverdag og våre utfordringer samt forberedte kurset etter våre behov».

Ann-Cathrin Rudsengen
Fagkoordinator
Tjenesteområde psykisk helsearbeid og rusomsorg
Lillehammer kommune.
Tromsø legevakt


Utdrag for evalueringsskjema 7. oktober 2021: «Veldig bra kurs. Gleder meg til oppfølging. Relevant innhold. Bra blanding mellom praktiske øvelser og teori. Behagelig kursholder med erfaring. Gøy, lærerikt med erfaringsbaserte historier. Gode øvelser som går igjen i hverandre, videreføres. Perfekte økter, og tidsbruk. Engasjert kursholder». Score, evaluering: 5.0! på faglig og formidling (skala 1.0-5.0).

Stian Fet
Avdelingsleder
Helsetjenester, Legevakta
NAV Valdres


«Et godt tilpasset kurs med kombinasjon av relevant teori og praktiske øvelser som er praksisnære. Vi har flere års erfaring med godt samarbeid med Secure Work. Kursene er alltid godt forberedt, og gjennomføringen er svært bra».

Pernille K. Storødegård
Avdelingsleder
NAV Valdres
 

 

Ta gjerne kontakt for flere referanser

 

 © Secure Work AS - 3518 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377