Referanser

 

Lillehammer IK legevakt

KVT- risikoanalyse/ rådgivning 

"Vi har opplevd et åpent og godt samarbeid, bra oppfølging og levering til avtalt tid og pris. Vi opplever Secure Work som en kompetent og profesjonell aktør som leverer faglig og faktabasert kunnskap".

Arild U. Olsen, daglig leder Lillehammer IK legevakt 

Birgitte H. Grytting, verneombud legegruppen 

Karmøy kommune

Deltagere fra Rus og psykisk helsetjeneste.

"Vi opplevde at Secure Work var interessert i å tilpasse kursene etter våre behov, og vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Deltagerne har tilbakemeldt at det var et lærerikt kurs og at det har gitt økt bevissthet iht. sikkerhet".

Camilla Østrem, saksbehandler Rus- og psykisk helsetjeneste, Karmøy kommune                             

Halden kommune   

Deltagere fra personell ved: psykiatri team/ psykiatrisk hjemmesykepleie, rusteam, aktivitetssenter for psykisk syke og oppfølging av unge med rus- og psykiatri problemer, samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemming og legevakt.

Kurs: MESA- dagskurs ”Mestring av aggresjon og vold” 

”Vi var veldig fornøyde med kurset Secure work holdt for oss. Vi opplevde at kursholder var interessert i å kjenne til vår organisasjon, og satte seg godt inn i våre rutiner før kurset. Det var derfor tilpasset vårt behov og ikke bare et standard kurs. I tillegg var det bra med god tid til å trene på avvergende øvelser. Kursholder var lydhør for innspill fra deltagerne og klarte å skape en dialog. Vi er veldig godt fornøyd og booker nytt kurs for høsten!”

Else Marie Breda, fagleder HMS Enhet personal og organisasjon

 

Ta gjerne kontakt for flere referanser

 

 © Secure Work AS - 3511 Hønefoss - Kontor: 32 12 06 93, Mob: 908 91 377